Jméno pracovníka Odborná skupina Profesní zaměření Telefon (kanc.) E-mail
Mobil
BARTOŠ Jan, Ing., Ph.D..

Lesní školkařství a zalesňování

technologie zalesňování, využití specifického sadebního materiálu pro umělou obnovu lesa
494 668 391
linka 151
bartos
724 524 319
BEDNÁŘ Pavel, Ing. et Ing., Ph.D..

Lesnické meliorace

přeměny a přestavby lesa, zakládání, výchova a obnova lesa
494 668 391
linka 150
bednar
731 188 159
ČEPELKA Ladislav, Ing. et Ing., Ph.D..

Lesnické meliorace

ekologie a pěstování lesa, mimoprodukční funkce lesů, vybrané aspekty ochrany lesa, ekologie drobných savců
494 668 391
linka 138
cepelka
 
ČERNOHOUS Vladimír, Ing., Ph.D. Lesnické meliorace hydrologická a látková bilance malých lesních povodí, odvodňování zamokřených pozemků 494 668 391
linka 142
cernohous
602 754 211
ČERNÝ Jakub, Ing., Ph.D. Výchova a obnova lesa ekologické a produkční efekty při výchově a obnově lesních porostů 494 668 391
linka 148
cerny
736 124 662
DUŠEK David, Ing., Ph.D. Výchova a obnova lesa produkční ekologie, výchova lesních dřevin, ekologické a produkční efekty výchovných sečí, statistická analýza dat 494 668 391
linka 136
dusek
727 915 986
605 740 905
HACUROVÁ Jana, Ing. Lesní školkařství a zalesňování posuzování fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin; pěstební opatření v lesních školkách 494 668 391
linka 144
hacurova
 
JURÁSEK Antonín, doc., Ing., CSc. Lesní školkařství a zalesňování vegetativní množení řízkováním, provoz lesních školek, technologie zalesňování, kvalita sadebního materiálu 494 668 391
linka 141
jurasek
602 299 930
KACÁLEK Dušan, Ing., Ph.D. Výchova a obnova lesa produkční ekologie, zdravotní stav dřevin, přeměny porostů náhradních dřevin, obnova přirozených lesů 494 668 391
linka 127
kacalek
724 907 648
LEUGNER Jan, Ing., Ph.D. Lesní školkařství a zalesňování, Zkušební laboratoř č. 1175.2
Školkařská kontrola
kontrola morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu, manažér jakosti akreditované laboratoře, strestolerantní klonové směsi smrku ztepilého pro horské oblasti 494 668 391
linka 137
leugner
602 783 429
MARTINCOVÁ Jarmila, RNDr. Lesní školkařství a zalesňování
strestolerantní klonové směsi smrku ztepilého pro horské oblasti, kontrola morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin 494 668 391
linka 152
martincova
 
MELOUNOVÁ Evelína, Ing., Ph.D.(nyní na MD) Lesní školkařství a zalesňování posuzování fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin; pěstební opatření v lesích se zvýšenou depozicí dusíku 494 668 391
linka 144
melounova
 
NÁROVCOVÁ Jarmila, Ing., Ph.D. Lesní školkařství a zalesňování, Zkušební laboratoř č. 1175.2
Školkařská kontrola
vedoucí akreditované zkušební laboratoře pro hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin, aktualizace Katalogu obalů, inovace pěstebních technologií ve školkách, reprodukce půdní úrodnosti, pěstování plodin zeleného hnojení, vývoj hnojiv
494 668 391
linka 126
narovcova
602 748 722
NÁROVEC Václav, Ing., CSc. Lesnické meliorace
udržitelné hospodaření na půdách lesních školek, diagnostika a obnova půdní úrodnosti, zakládání a pěstování borových porostů, pěstební technologie
494 668 391
linka 132
narovec
602 783 432
NOVÁK Jiří, Ing., Ph.D. Výchova a obnova lesa
ekologické a produkční efekty výchovných sečí; vliv pěstebních opatření na stabilitu porostů, na odolnost porostů vůči působení abiotických činitelů a na úpravu porostního prostředí
494 668 391
linka 135
novak
724 907 649
SAMEK Michal, Ing. Lesní ochranná služba
poradenská a expertní činnost v rámci LOS se zaměřením na lesnickou fytopatologii
494 668 391 samek
725 185 390
SLODIČÁK Marian, doc., RNDr., CSc. Výchova a obnova lesa
pěstební péče o porosty poškozené imisemi, větrem, sněhem a námrazou, vodní režim a koloběh živin v lesních ekosystémech, ekologické a produkční efekty výchovných sečí
494 668 391
linka 143
slodicak
602 299 931
SMOLÍKOVÁ Renáta, Bc. Výchova a obnova lesa
obnova lesů, arboristika, management lesa ve zvláště chráněných územích
494 668 391
linka 138
smolikova
 
SOUČEK Jiří, Ing., Ph.D. Výchova a obnova lesa
přirozená obnova lesa, převody na les výběrný, přeměny monokultur, aktivity Pro Silva
494 668 391
linka 147
soucek
602 102 273
SOUČKOVÁ Jitka, Mgr. Knihovna
knihovnické a informační služby
494 668 391
linka 131
souckova
 
ŠACH František, Ing., CSc. Lesnické meliorace
pěstování lesů s vodohospodářskou a půdoochrannou funkcí, aplikovaná lesnická hydrologie a pedologie, eroze a úrodnost půdy
494 668 391
linka 139
sach
602 783 437
ŠPULÁK Ondřej, Ing., Ph.D. Výchova a obnova lesa
obnova horských lesů, ekologie lesa, management lesů ve zvláště chráněných územích; vybrané aspekty ekofyziologie lesních dřevin
494 668 391
linka 155
spulak
725 867 791
ŠTĚPÁNOVÁ Nikola, Mgr. Lesní školkařství a zalesňování anatomie a fyziologie rostlin, lesní semenářství, posuzování kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin 494 668 391
linka 145
stepanova
 
VALENTOVÁ Miroslava Lesnické informační centrum
redaktorka ústavních publikací, informační služby
494 668 391
linka 131
valentova
 

Poslední aktualizace (nebo revize) stránky: 6. 8. 2021 (10:10 h)